09.09.2014

Politiikan toimittajien selvitys: Työmarkkinoita seurataan toimituksissa aiempaa vähemmän

 
Politiikan toimittajat vetoaa mediayhtiöihin laadukkaan ja monipuolisen politiikan journalismin säilyttämiseksi. Mediayhtiöiden yt-neuvottelut, median monikanavaisuus ja politiikan julkisuuden nopeutunut tempo ovat vaikuttaneet politiikan toimittajien mahdollisuuksiin uutisoida kattavasti politiikan eri osa-alueista.

Politiikan eri osa-alueista erityisesti työmarkkinoita ja kansainvälistä politiikkaa seurataan toimittajien arvion mukaan entistä vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Politiikan toimittajien yhdistyksen alkukesällä tekemästä jäsenkyselystä, johon vastasi 49 yhdistyksen 132 jäsenestä. Yli puolet vastanneista (53%) oli sitä mieltä, että työmarkkinoita seurataan vähemmän kuin ennen. Kansainvälisen politiikan seuranta on vähentynyt 33 prosentin mielestä. Vastaajat saivat kysymyksessä valita vastauksekseen useamman vaihtoehdon.

Kyselyyn vastanneet politiikan toimittajat arvioivat, että toimituksissa yhä harvempi toimittaja keskittyy ainoastaan politiikan seuraamiseen. Kysymykseen vastanneista 62 prosenttia koki, että media-alan viime vuosien rakennemuutos ja irtisanomiset ovat vähentäneet politiikan uutisoinnin käytössä olevia resursseja. Samaan aikaan työssä koettu kiire on lisääntynyt, eikä politiikan aiheisiin ehditä paneutua yhtä hyvin kuin haluttaisiin.

Syiksi muutokseen esitettiin kyselyn avointen kysymysten vastauksissa sekä politiikan ja poliitikkojen julkisuuden yleinen lisääntyminen että muutokset journalismissa: muun muassa sosiaalisen median on koettu lisänneen tarvetta entistä nopeampaan reagointiin.
"Verkkolehden ja netti-TV:n tarpeet ja vaatimukset printtilehden ohessa ja päälle vaikeuttavat tason ylläpitoa ja teettävän liikaa töitä", yksi kyselyyn vastanneista toimittajista arvioi.

”Mediassa tehdään entistä enemmän juttuja verkkoon, ja monet jutut kärsivät älyttömästä kiireestä. Klikkausjournalismi näkyy valitettavan paljon jo politiikan journalismin saralla”, sanoo toinen.

Politiikan toimittajien yhdistys muistuttaa, että vapaa, kattava ja analyttinen politiikan journalismi on demokratian perusedellytys. Yhdistyksen hallitus vetoaakin mediayhtiöihin, jotta nämä varmistaisivat vastedes riittävät resurssit politiikan laaja-alaiselle seurannalle.

Moni kyselyyn vastanneista toimittajista koki politiikan journalismin laadun huonontuneen viimeksi kuluneiden muutaman vuoden aikana.

 ”Tarjonta on kaventunut. Kaikkia osa-alueita ei ehditä seuraamaan riittävällä volyymillä. Jutut ovat pintaraapaisuja, koska pitkäjänteistä seurantaa kaikesta mahdollisesta kv.-politiikasta työmarkkinoihin ei ehdi millään tehdä”, yksi kyselyyn vastanneista kommentoi.

Jäsenkyselyn tulokset esitellään tiistaina 9.9. klo 17-18.30 pidettävässä Politiikan toimittajien yhdistyksen ja eduskuntatiedotuksen yhteisessä seminaarissa, jonka aiheena on Politiikan journalismin tulevaisuus.

Lisätiedot:
Mari Haavisto, Politiikan toimittajien puheenjohtaja, puh. 050-3956135
Jukka Vahti, Politiikan toimittajien toinen varapuheenjohtaja, puh. 040-566 5152

Arkisto

18.05.2018
Maria Stenroos valittiin Politiikan toimittajat ry:n puheenjohtajaksi

08.03.2017
Uusi hallitus valittu, Bjon jatkaa johdossa

17.02.2017
Seminaari tänään, ajoissa paikalle! Myös striimi.

14.02.2017
Vuosikokous pidetään 6.3.2017

26.01.2017
Politiikan Tieto 2017 ilmestynyt

09.08.2016
Hallituksen kokoonpano

09.08.2016
50-vuotisjuhlallisuuksia vietetään 2017

09.03.2016
Sylvia Bjon uusi puheenjohtaja

15.01.2016
Tärkeä kannanotto/viktigt ställningstagande

13.01.2016
Vuosikokous 7.3!

02.03.2015
Mari Haavisto jatkaa puheenjohtajana

09.09.2014
Politiikan toimittajien selvitys: Työmarkkinoita seurataan toimituksissa aiempaa vähemmän

14.08.2014
Politiikan toimittajat vaativat muutosta VM:n ehdotukseen hallintarekisteristä

24.02.2014
Mari Haavisto valittiin uudeksi puheenjohtajaksi

02.01.2014
Viljanmaa sivuun, Haavisto vt. puheenjohtajaksi

08.04.2013
Viestintäjohtaja Kari Mokko vastaa Politiikan toimittajille

08.04.2013
Kannanotto: Hallituksen tiedotus takkuaa

04.03.2013
Toni Viljanmaa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi

27.03.2012
Pasi Tuohimaa jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana

23.03.2011
Pasi Tuohimaa on uusi puheenjohtaja

08.03.2011
Yhdistyksen vuosikokous 23.3.2011 klo 18

14.02.2011
Politiikan tieto 2011 -kalenteri ilmestynyt

01.11.2010
Yhdistyksen kirjastipendihakemukset haettavissa

04.10.2010
Pääkaupunkiseudun journalismin päivä 8.10.2010

11.03.2010
Vuosikokouksen henkilövalinnat

09.03.2010
Yhteisseminaari: Politiikan journalismi uudella vuosikymmenellä 17.3.

01.01.2010
Politiikan toimittajilla oma Facebook-ryhmä!

10.12.2009
Kirjastipendit jaettu

14.10.2009
Lehdistötiedote: Toimittajien porttikiellot eivät kuulu Suomeen

24.03.2009
Uusi puheenjohtaja valittu

09.03.2009
Vuosikokous 2009

07.11.2007
Yhdistyksen kannanotto puoluerahoituksesta

24.02.2007
Kaksi kirjaa yhdistyksen toiminnasta


Politiikan toimittajat ry | PL 251, 00100 Helsinki | info[at]politiikantoimittajat.fi