Jäsenistö 

Politiikkaa seuraa päätyönään yli 150 toimittajaa.

Jäseneksi 

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä toimittajia, jotka päätyökseen seuraavat ja kommentoivat

  • eduskunnan
  • valtioneuvoston
  • puolueiden
  • työmarkkinajärjestöjen sekä
  • Eurooppa-tason organisaatioiden (Euroopan unioni, Euroopan neuvosto) toimintaa.

Vuonna 1971 jäsenkriteerejä tarkennettiin: jäseneksi voidaan hyväksyä vain uutistoimittajia. Johtokunta selvittelee parhaillaan sääntöjen uudistamista. Samassa yhteydessä pohditaan myös jäsenkriteerejä.

1970-luvun alussa jäsenmäärä vakiintui noin 60:een, mutta on sen jälkeisinä vuosikymmeninä vähitellen noussut nykyiselle tasolleen, noin 140:een. Siirtyminen "mediapolitiikan" aikakauteen on näkynyt yhdistyksen jäsenmäärän kasvuna.

Kuka voi olla yhdistyksen jäsen, kuka ei?

Politiikan toimittajien yhdistyksessä on nykyisin noin 140 jäsentä.

Yhdistyksen jäseneksi hakevan tulee työskennellä päätoimisesti politiikan toimittajana. Tästä tulee olla esimiehen tai päätoimittajan vakuutus jäsenhakemuksen liitteenä.
Jäsenen tulee sääntöjen mukaan olla uutistoimittaja, ei esimerkiksi artikkelitoimittaja, pakinoitsija tai pilapiirtäjä, vaikka nämä kommentoisivatkin päätoimisesti politiikkaa.

Käytäntö ei ole ollut aivan näin tiukka. Muutamat toimittajat, joiden toimenkuva on hieman muuttunut, mutta jotka ovat pysyneet politiikan piirissä, ovat voineet artikkeli- tai vapaina toimittajina jatkaa yhdistyksen jäseninä.

Jäsenedut

  • Oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.
  • Politiikan tieto -kalenteri maksutta.
  • Oikeus hakea vuosittain kirjastipendiä ammattikirjallisuuden hankkimiseksi.

Politiikan toimittajat ry | PL 251, 00100 Helsinki | info[at]politiikantoimittajat.fi