Tarkoitus 

Parempaa poliittista journalismia.

Yhdistyksen tarkoitus

  • toimia jäsentensä yhdyssiteenä
  • valvoa heidän ammatillisia etujaan
  • edistää työhön liittyvää koulutusta
  • kehittää jäsenten ammattitaitoa
  • parantaa politiikan toimittajien arvostusta ja tiedonsaantia
  • pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin muissa maissa

Yhdistys on puolueeton.


Politiikan toimittajat ry | PL 251, 00100 Helsinki | info[at]politiikantoimittajat.fi