Välkommen

 

Det fanns relativt få politiska journalister i Finland ännu på 1960-talet. Det var fråga om en handfull, t.ex. Helsingin Sanomat hade två riksdagsreportrar i början av 1960-talet. Då präglades politiken av hemlighetsmakeri. Journalisternas arbetsförhållanden i riksdagen var dåliga i jämförelse med idag.

Nu har Politiska journalisterna r.f. omkring 150 medlemmar som på heltid följer politiken i Finland.

Läs mera

Historia

Politiska journalisterna r.f. grundades 1967. Föreningen fyller 50 år 2017.

Läs mera 

Politiikan tieto – Politik i Finland

Föreningen utger årligen en kalender ned nyttiga kontaktuppgifter om statsförvaltningen, riksdagen, regionalförvaltningen, intresse- och arbetsmarknads- organisationer. Vissa uppgifter på svenska och engelska.

Beställningar görs till Politiska journalisterna rf, PB 251, 00101 Helsingfors

Läs mera


Politiska journalisterna | PB 251, 00100 Helsingfors | info (at) politiikantoimittajat.fi