Historia

Ett kontaktnät i 50 år.

 


Historia

Det fanns relativt få politiska journalister i Finland ännu på 1960-talet. Det var fråga om en handfull, t.ex. Helsingin Sanomat hade två riksdagsreportrar i början av 1960-talet. Då präglades politiken av hemlighetsmakeri. Journalisternas arbetsförhållanden i riksdagen var dåliga i jämförelse med idag.

Våren 1967 funderade riksdagsreportrarna Karolus Kinnunen från Helsingin Sanomat och Antti Pullinen från Finlands radio på att grunda en förening.

 

Plock från föreningens historia

1967

 • Den första lunchen ordnas några veckor efter att föreningen har grundats, 25 april 1967. Gäst är riksdagens talman Johannes Virolainen. Traditionen med luncher för inbjudna, aktuella gäster och medlemmarna grundläggs.
 • I maj skickar föreningen ett brev till statsministern med önskemål om bättre information från regeringens aftonskola.
 • President och presidentkandidat Urho Kekkonen är lunchgäst på restaurang Marski 28.12.1967

1968

 • Våren 1968 inrättar statsrådet en tjänst som informationssekreterare. Föreningens grundande medlem Jukka Rusi blir tjänstens första innehavare.
 • Statsminister Mauno Koivisto bjuder på försommaren föreningens medlemmar till en informell sits i Villa Bjälbo. Efter det blir  motsvarande sits en årlig tradition.

1969

 •  I april 1969 föreslår föreningen att riksdagen ska inrätta en informationssekreterartjänst.

1970

 • Föreningen ber riksdagen att i samband med en grundreparation av riksdagshuset reservera flere arbetsutrymmen för journalisterna. Riksdagen hörsammar önskemålet.

1971

 •  På höstmötet preciseras föreningens stadgar så att endast nyhetsjournalister accepteras som medlemmar.

1972

 • Riksdagen utser Ilpo Pohjola, medlem av föreningen, till riksdagens första informationssekreterare.

1977

 • Föreningen ordnar en resa till Moskva och Minsk. I Moskva träffar resenärerna representanter för Högsta Sovjet.

 

 • På våren firar föreningen sitt 10-årsjubileum på Skatuddens kasino med hela den politiska gräddan som gäster. President Urho Kekkonen deltar i 10-årslunchen.
 •  De första bokstipendierna delas ut 1977 - 1978

1980-talet

 • Hösten 1981utkommer boken boken ”Tamminiemen pesänjakat” av pseudonymen Lauantaiseura-Lördagssällskapet. Boken är en ettrig beskrivning av samtida centrala politiker och representerar en ny form av  politisk journalistik. Boken innebär en ny fas i relationerna mellan politikerna och de politiska journalisterna och då det visar sig att boken har skrivits av en rad av Helsingin Sanomats politiska journalister inflammeras relationen ordentligt. En av skribenterna är föreningens ordförande Janne Virkkunen, som lämnar ordförandeposten. Följande årsmöte på våren återväljer Virkkunen enhälligt. Principen är att föreningen inte tar ställning till enskilda medlemmars journalistiska produkter.
 • I svallvågorna efter ”Tamminiemen pesänjakat” planerar riksdagen 1983 att flytta journalisternas arbetsutrymmen till ett hus i anslutning till det egentliga riksdagshuset. Föreningen lyckas förhindra planerna och resultatet blir att ”endast” sju arbetsrum flyttas från riksdagshusets tredje våning till sjätte våningen.
 • I januari 1984 förbjuder president Mauno Koivisto journalisterna att tolka hans tal och uttalanden. Föreningens ordförande Larserik Häggman anklagar presidenten för att bryta mot en av demokratins centralaste principer.
 • Vid årsmötet 1984 besluter föreningen att inte längre skicka representanter till IPU:s (Inter-Parliament Union) kongresser. Sedan 1970-talet har föreningens representant ingått i riksdagens officiella delegation.
 • Sommaren 1984 beskyller statsminister Kalevi Sorsa i sitt så kallade infokratital de politiska journalisterna för att vara antiintellektuella, undvika reflektion kring politiska frågor, för personcentrering och brist på självkritik. Föreningens ordförande Maija Siikala tycker att Sorsa överdriver men erkänner att det finns anledning till kritik.
 • I februari 1986 överräcker föreningen den första lämmelstatyetten till president Mauno Koivisto, som myntade lämmelbegreppet som en synonym för journalister. Föreningen försågs sig med ett tiotal av dessa statyetter i trä och delade ut dem med olika slags motiveringar.
 • I december 1987 ordnar föreningen en utfrågning av alla presidentkandidater på hotell President.
1990-talet
 • Hösten 1990 tackar föreningen nej till en lunch med president Mauno Koivisto eftersom styrelsen inte kan godkänna principerna för luncharrangemangen. Lunchen kan sedan ordnas i november 1991, efter en paus på nästan nio år.
 • På årsmötet våren 1997 besluter föreningen efter år av diskussioner att ändra det finska namnet från ”Poliittisen toimittajat” till ”Politiikan toimittajat”, för att visa att journalisterna följer med politiken, inte själva är politiska. Det svenska namnet "Politiska journalisterna" bibehålls.
 • Hösten 1999 fördömde föreningens styrelse å det kraftigaste riksdagens beslut att portförbjuda en journalist från MTV3. Portförbudet hävs rätt snabbt.

 Ordförande

Karolus Kinnunen (Helsingin Sanomat) 1967-70
Heikki Kymäläinen (Ylen Radiouutiset) 1970-72
Jukka Knuuti (Helsingin Sanomat) 1972-74 
Unto Järvinen (Kansan Uutiset) 1974-76
Mikko Taka-Sihvola (Helsingin Sanomat) 1976-78  
Antero Kekkonen (Yle TV-1)1978-79
Pentti Lumme (Ylen Radiouutiset) 1979-81
Janne Virkkunen (Helsingin Sanomat)  1981-83
Larserik Häggman (Hufvudstadsbladet)  1983-85
Maija Siikala (Aamulehti)  1985-87
Matti Santajärvi (Ylen Tv-uutiset) 1987-88
Unto Hämäläinen (Helsingin Sanomat)  1989-91
Heikki Vento (Turun Sanomat)  1991-93
Jorma Melleri (Ylen Tv-uutiset) 1993-95
Kaija Lähteenmaa (Demari)  1995-96
Vesa Kallionpää (MTV3:n uutiset)1996-98
Kirsti Pohjonen (Aamulehti)1998-00
Jouni Mölsä (Helsingin Sanomat)2000-02
Jari Korkki (Ylen Tv-uutiset)2002-04
 Nina Törnudd (Finska Notisbyrån)  2004–06
 Tuomo Yli-Huttula (Kaleva)
 2006-07

Hedersmedlemmar

Astikainen Arto

Ekström Jan-Anders
Elg Harry
Holopainen Kauko
Högnäs Tor
Järvinen Unto
Kevin Mårten
Kimpanpää Hilppa
Kinnunen Kaarlo
Kymäläinen Heikki
Lumme Pentti
Lähteenmaa Kaarlo
Mutanen Jorma
Nousiainen Jaakko
Peltola Veikko
Sirén Urpo
Sundberg Anneli
Sännälä Seppo
Torikka Jalmari
Widgrén Aimo
Politiska journalisterna | PB 251, 00100 Helsingfors | info (at) politiikantoimittajat.fi