Politiska journalisterna r.f.

Politiska journalisterna r.f. är en förening för de journalister som huvudsakligen bevakar politik i sitt arbete.

Föreningens mål är att främja förutsättningarna och öka aktningen för det journalistiska arbetet, samt underlätta journalisternas tillgång till information. Föreningen befrämjar också yttrande- och pressfriheten genom att bevaka utvecklingen i samhället.

Politiska journalisterna r.f. arrangerar evenemang och utbildning för att utveckla medlemmarnas yrkeskunskap. Medlemmarna kan årligen ansöka om ett bokstipendium.

Föreningen ordnar varje år en medlems-/studieresa till ett resmål som är intressant ur ett internationellt eller nationell politiskt perspektiv. Under de senaste åren har föreningen besökt Scotland, Österrike och Estland.

Politiska journalisterna r.f. grundades 1967. Föreningen har vuxit från en liten journalistförening till att omfatta 150 politiska journalister.

Föreningen är politiskt obunden.


Styrelsens medlemmar 2022–2023


Anniina Luotonen (Yle), puheenjohtaja

anniina.luotonen@yle.fi 

Pauliina Pohjala (Suomenmaa), sekreterare

pauliina.pohjala@suomenmaa.fi 

Simo Alastalo (Demokraatti)

Erno Laisi (Uutissuomalainen)

Johannes Kotkavirta (Ilta-Sanomat)

Alec Neihum (MTV) 

Ilkka Hemmilä (STT)

Suppleanter:

Elli Harju (Iltalehti)

Thomas von Boguslawski (Yle) 


Medlemsskap


Till medlem godkänns journalister som följer och kommenterar riksdagens, statsrådets, partiernas, arbetsmarknadsparternas, samt Europeiska organisationers (Europeiska unionen, Europeiska rådet) verksamhet.

Den som söker om medlemskap ska i huvudsak jobba som politisk journalist. Man bör bifoga ett intyg av sin förman eller chefredaktören till medlemsansökan.

Medlemmen ska enligt föreningens regler vara nyhetsjournalist. Personer som skriver kåserier eller ritar karikatyrer kan inte bli medlemmar, även om de främst kommenterar politik. Det här förtydligandet skrevs in i reglerna 1971.

I praktiken har det inte varit så här strikt. En del journalister, vars arbetsbeskrivning har förändrats, men som har fortsatt bevaka politik, har kunnat fortsätta som medlemmar trots att de har varit fria journalister.

Ansökan med bifogade uppgifter ska skickas till styrelsens e-postadress: info@politiikantoimittajat.fi
Kontaktuppgifter här nedan. Medlemsansökningarna behandlas under följande möte.

Medlemsavgiften är 25 euro i året.

Välkommen med i vår verksamhet!!


Kontaktuppgifter


Adress:

Politiska Journalisterna RF.

Anniina Luotonen

PL66, Yleisradio 00024, Helsinki
info@politiikantoimittajat.fi

Ordförande

Anniina Luotonen
anniina.luotonen@yle.fi 

Sekreterare

Pauliina Pohjala

pauliina.pohjala@suomenmaa.fi