Politiikan toimittajat ry: Vihreän Langan lakkauttaminen on virhe

8.12.2019

Politiikan toimittajat ry pitää valitettavana Vihreän puolueen päätöstä lopettaa puoluelehti Vihreän Langan rahoittaminen, minkä takia lehti ollaan lakkauttamassa.

Politiikan toimittajat ry puolustaa moniarvoista journalismia, jossa puoluelehdillä on oma tärkeä roolinsa.

Erillinen lehdistötuki sulautettiin osaksi puoluetukea vuonna 2008, minkä jälkeen puoluelehtiä tuettiin korvamerkityllä viestintätuella. Korvamerkitystä tuestakin luovuttiin vuonna 2015 ja puolueet ovat voineet vapaasti päättää, kuinka paljon rahaa ne käyttävät puoluelehtiin.

Vihreät on nyt päättänyt lopettaa kokonaan puoluelehtensä rahoittamisen ja käyttää valtionavustuksensa poliittiseen toimintaan ja sosiaaliseen mediaan. Myös muut puolueet käyttävät yhä kasvavan osan valtionavustuksestaan poliittiseen toimintaan puoluelehden sijaan.

Moni puolue jätti korottamatta puoluelehtensä rahoitusta viime vaalien jälkeen, vaikka kansanedustajamäärän kasvu toi osalle puolueista lisärahaa. Maan hallitus on päättänyt lisätä puoluetukea kuudella miljoonalla eurolla ensi vuonna. Puolueet aikovat käyttää nämäkin rahat puoluetoimintaan journalismin sijaan.

Politiikan toimittajat ry on huolissaan kehityksestä, joka näivettää puoluelehdistöä. Vihreiden esimerkki voi johtaa myös muiden puoluelehtien lakkauttamiseen Vihreän Langan tapaan.

Journalismi on eri asia kuin puolueen oma viestintä. Lähes kaikki puoluelehdet ovat sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston (JSN) toimintaperiaatteisiin. Puolueita lähellä olevasta arvomaailmastaan huolimatta ne noudattavat journalistin ohjeita.

Puolueiden oma viestintä on vain puolueiden markkinointia. Journalismin tehtävänä sen sijaan on tarkastella puolueiden toimintaa kriittisesti, myös puoluelehdissä.

Puoluelehdet seuraavat läheltä puolueiden toimintaan ja arvomaailmaan liittyviä uutisaiheita. Ne tuovat esille myös puoluejohtoa arvostelevia äänensävyjä ja puolueita jakavia asioita.

Peräänkuuluttamme laajempaa yhteiskunnallista keskustelua verorahoitteisesta puoluetuesta ja sen käytöstä yhä enenevässä määrin puolueiden omaan viestintään puoluelehtien sijaan.